Share

Prioritetet e Bashkisë së Tiranës!

Prioritetet e Bashkisë së Tiranës!

Lëvizja Mjaft zhvilloi dje një takim mes oganizatave rinore, studentëve dhe grupeve te tjera te interesit, për të diskutuar rreth problematikave të Tiranës. Ky takim i konceptuar sipas formatit të diskutimit “World Caffe”, e organizuar në gjashtë sesione paralele ku të rinjtë diskutuan dhe adresuan problematikat dhe zgjidhjet potenciale të qytetit të tyre, në kategoritë e mëposhtme:

1. Mjedisi
2. Zhvillimi ekonomik lokal
3. Turizmi, Kultura dhe Sporti
4. Arsimi
5. Kujdesi social
6. Infrakstruktura

Në fund të takimit u prezantuan pikat  pikat e nxjerra gjatë takimit, nga drejtuesit e paneleve, pika  që do ti përcillet kandidatëve për bashkinë e Tiranës, si pjesë e iniciativës POP 2015.

”Përballja e Ofertave Politike” është një iniciativë që ka për qëllim nxitjen e pjesëmarrjes dhe angazhimit të qytetarëve gjatë zgjedhjeve lokale 2015. Duke i vendosur në përballje direkte me qytetarët, kandidatët dhe përfaqësuesit e forcave politike do të kenë mundësinë për të prezantuar programet e tyre, të mbrojnë avantazhet e këtyre programeve dhe për të dialoguar me pjesëmarrësit – të rinj, gra, qytetarë, shoqëria civile, dhe aktorë të tjerë, të cilët pasi janë njohur më pare me platformat politike do të ketë mundësinë për të bashkëvepruar direkt me kandidatët, t’i drejtojnë atyre pyetje të veçanta, ose të kërkojnë sqarime për çështje të caktuara.