Kush jemi

Lëvizja Mjaft lindi si rezultat i një fushate katët mujore ndërgjegjësimi ndaj çështjeve kyçe që pengojnë zhvillimin social, politik dhe ekonomik të vendit. Ajo ka vendosur një standart të ri në sektorin e shoqërisë civile shqiptare. Visioni kryesor i Lëvizjes Mjaft! është krijimi i një Shqipërie të mirëqeverisur, me qytetarë aktivë, komunitete të forta dhe një imazh pozitiv në botë.

Visioni i Lëvizjes mjaft është një Shqipëri e mirëqeverisur, me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe komuniteteve aktive, e cila ka një imazh pozitiv në botë. Mjaft synon të shkundë apatinë qytetare dhe të rrisë kërkesën publike për një jetë më dinjitoze

Misioni i Lëvizjes MJAFT është të rrisë qytetarinë aktive, të forcojë ndjenjën e komunitetit, të promovojë një qeverisje të përgjegjshme dhe të përmirësojë imazhin e Shqipërisë nëpër botë duke: Nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel kombëtar; Inkurajuar vullnetarizmin dhe përmirësuar bashkëpunimin mes komuniteteve; Rehabilituar sensin e protestës.


Stafi Levizjes Mjaft!

Disa nga projektet tona