Raporte

Në bashkëpunim me partnerë nga rrjeti rajonal i OShC-ve “Action SEE”, Lëvizja MJAFT! ka...

Lëvizja MJAFT!  ka publikuar raportin për Transarencën e Institucioneve Publike për vitin 2016, ...

Mbeshtetur nga Ambasada e SHBA ne Tirane

Freedom of Information është...

Iniciativa studentore kunder korrupsionit ne universitetet publike ka për synim ndërgjegjësimin...

Censura në komentet online

Shoqëria njerëzore është zhvilluar në bazë të...

Përshkrimi i projektit dhe qëllimi i tij.

Freedom of Information është një iniciativë e...