Reports

In cooperation with partners from the regional network CSO “ActionSEE”, MJAFT! Movement prepared...

In cooperation with partners from a regional network “ActionSEE”, MJAFT! Movement has prepared...

In cooperation with partners from a regional network NGO “Action...

In cooperation with partners from a regional network NGO “Action See” MJAFT! Movement prepared...

Mjaft! Movemet has published  the Public Institutions Trasparency report for 2016, as a...

Mbeshtetur nga Ambasada e SHBA ne Tirane

Freedom of Information është...

Përshkrimi i projektit dhe qëllimi i tij.

Freedom of Information është një iniciativë e...