Share

1 Maj 2015 !

Në kuadër të 1 Majit,  Ditës së Punëtorëve , studentat e MAP kanë realizuar foto dhe postera që përcjellin domethënien e kësaj dite, të njohur në shumë vende të botës dhe të “festuar”  në mënyra të ndryshme në Shqipëri.