Share

Cmimet per fituesit


Çmimet për fituesit

Çmimi për punimin video më të mirë – Video kamera

Çmimi për punimin audio më të mirë – iPod (ose i ngjashëm)

Çmimi për shkrimin më të mirë – Laptop i vogël (notebook)