Aktivitetet e Fundit

Projekte dhe aktivitete me te reja zhvilluar nga levizja MJAFT!

30/04/2023

Në kuadër të projektit "Increasing Civic Engagement in Digital Agenda - ICEDA", Lëvizja MJAFT!,...

18/04/2023

Më datë 18 prill 2023, Lëvizja MJAFT! organizoi me organizata të shoqërisë civile Dialogun...

13/01/2022

Më datë 13 Janar 2022, në kuadër të projektit "Accountability, Technology and...

Njoftime

Shqipëria konsiderohet në raportet e ndërkombëtarëve si një vend me nivel të lartë korrupsioni dhe ndërhyrje të grupeve të caktuara të biznesit në...

Kur flitet për buxhetin, veçanërisht atë të pushtetit vendor, jo gjithmonë është e lehtë të kuptohet. Sidomos për qytetarët e thjeshtë, që nuk...

Buxheti vjetor konsiderohet si drafti më i rëndësishëm i financave publike. Kjo qoftë për qeverinë qendrore, ashtu edhe për bashkitë. Është...

Buxhetimi gjinor, bashkitë as informacion në web-et e tyre për këtë detyrim ligjor

Gati çdo ditë në media shfaqen ngjarje...

Kanë format dhe ngjyra të njëjta, por dhe një mangësi të përbashkët: si qytetar i thjeshtë nuk mund të informohesh lidhur me proceset gjyqësore...

Elisabeta Katiaj ka një prej zyrave kryesore të kontabilitetit në Tiranë. Ajo mban bilancet dhe pasqyrat financiare të disa prej kompanive të...

Në kulmin e debatit për mjedisin dhe ndotjen, kërkova të di sesa ton mbetje u menaxhuan për vitin 2021 nga bashkitë. Kërkimi im si gazetare, por...

Një investitor, vendas apo i huaj, i interesuar për një sektor të caktuar në Shqipëri, sot e ka shumë të vështirë për të gjetur informacion, për...

Më datë 14 prill 2022, përfaqësuese të Lëvizjes MJAFT realizuan takimin konsultativ me zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe...

Më 22 dhjetor 2021, Eni Qirjako nuk klikoi mbi databazë nga kurioziteti për pagat.

Specialistja e IT-së pranë Drejtorisë së Përgjithshme të...

Kur skanon një dokument në format digjital, kemi të bëjmë me një bisedë = digjitizim...

Pjesën më të madhe të shërbimeve, faturave apo certifikatave që të duhen në përditshmërinë tënde, ti sot nuk e merr dot fizikisht, por duhet të...

Edhe pse Shqipëria është ndër vendet më nivelin më të lartë të digjitalizimit të shërbimeve publike në rajon, bazuar në...

Interneti përdoret masivisht sot në Shqipëri, aq sa është çudi nëse një një bar kafe apo restorant të mos kesh wi-fi. E njëjta gjë ndodh edhe me...

ICEDA ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen për Aplikime, e cila do të ofrojë mbështetje për OShC-të, me qëllim promovimin e agjendës...

Rrjeti për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA publikon:

...

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës...

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me...

Grantet për zbatimin e projekteve 6-mujore u janë akorduar 10 (dhjetë) organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet: Maqedonia, Serbia,...

Grantet për zbatimin e projekteve gjashtë mujore janë fituar prej 18 organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet e rajonit: Shqipëria,...

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të...

PMA (Platforma Multimediale e Aktivizmit) është nisma e Lëvizjes MJAFT!, e mbështetur nga Lëviz Albania, (dhe e financuar nga Ambasada Zviceriane...

"Përfshirja në projektin “Unë Votoj” është padyshim një nga eksperiencat me interesante që kam marrë. Nëse në shumicën e rasteve ndodh t'i...

"Për herë të parë dëgjova për projektin "Unë votoj" kur Mjaft deklaroi se aplikimet ishin të hapura për një internship për sesionin e ri...

Më 30 Mars 2017, Lëvizja Mjaft! prezantoi raportin e studimit “Qeverisja e hapur e institucioneve të pushtetit ekzekutiv në rajon dhe në...

Raporte

Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

05/02/2020

Emri i projektit: Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim ta rrisë pjesëmarrjen e organizatave qytetare (OQ) në formësimin dhe zbatimin e Agjendës Digjitale në Ballkanin Perëndimor.

Qëllimet specifike

 • Rritja e kapacitetit të OQ-ve dhe mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën digjitale, duke u mundësuar të bëhen pjesëmarrës aktivë në këtë proces.
 • Forcimi i rolit të OQ-ve për t’i ndihmuar institucionet shtetërore që ta shfrytëzojnë sa më mirë potencialin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit (TIK), me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të tyre elektronike (e-shërbimeve) për qytetarët, si dhe të rritet niveli i hapjes së tyre.
 • Forcimi i besimit dhe i sigurisë në internet duke zhvilluar trajnime për ngritjen e vetëdijes përmes rrjetit të OQ-ve që i promovojnë njohuritë elementare dhe shkathtësitë digjitale, si dhe përfshirjen digjitale në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal.
 • Rritja e dukshmërisë së çështjeve që lidhen me agjendën digjitale në kuadër të shoqërisë civile dhe mediave.
 • Rritja e kërkesës së qytetarëve për e-shërbime cilësore përmes trainimit dhe ngritjes së vetëdijes nga OQ-të.

Grupet e synuara

 • OQ-të lokale dhe mediat lokale
 • Qytetarët si përdorues aktual dhe potencial të e-shërbimeve
 • Institucionet publike/shtetërore që ofrojnë e-shërbime në nivel kombëtar dhe lokal

Rezultatet e pritura

 • Agjendë e përparuar digjitale përmes rrjetit prej 30 OQ-ve nga Ballkani Perëndimor të mbështetur nga një skemë e vogël grantesh për realizimin e iniciativave konkrete.
 • Hulumtimi i publikuar për gjendjen e e-qeverisjes në pesë vende.
 • 15 qendra lokale të formuara për mbështetjen e e-qeverisjes, të udhëhequra nga anëtarët e rrjetit të OQ-ve.
 • Shkathtësi të përmirësuara të OQ-ve dhe të profesionistëve të mediave në nivelin lokal për njohjen dhe përballjen me sfidat që lidhen me agjendën digjitale.
 • Përdorimi i shtuar i shërbimeve të e-qeverisjes nga ana e qytetarëve në zona të caktuara.
 • Dialog i përforcuar ndërmjet OQ-ve dhe institucioneve qeveritare për një agjendë digjitale gjithëpërfshirëse, në të cilën qytetarët do të jenë në qendër të vëmendjes, duke ofruar rekomandime për përmirësimin e e-shërbimeve përmes hulumtimit të zhvilluar dhe të zgjeruar të bazuar në prova.

Aktivitetet e projektit

 • Hetimi i gjendjes së zhvillimit të e-qeverisjes dhe njohurive elementare digjitale në vendet e zgjedhura.
 • Krijimi i rrjetit OQ-ve për agjendën digjitale për Ballkanin Perëndimor.
 • Forcimi i kapacitetit të OQ-ve dhe i mediave përmes një seri trajnimesh.
 • Dhënia e granteve të vogla për 30 OQ për ta promovuar dhe forcuar agjendën digjitale.
 • Ofrimi i mbështetjes për qytetarët dhe kategoritë e cenueshme për përdorimin e shërbimeve ekzistuese të e-qeverisjes.

 

Kohëzgjatja e projektit: 01.02.2020 – 31.01.2023 (36 muaj)

Mbështetja financiare: Bashkimi Evropian

Partnerët:

Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut)
metamorphosis.org.mk

Akademia për e-qeverisje (e-Governance Academy) (Estoni)
ega.ee

CRTA – Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi)
crta.rs

OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi)
nvo35mm.org

Të dhënat e hapura Kosovë – (Open Data Kosovo -ODK) (Kosovë)
opendatakosovo.org

Lëvizja Mjaft! (Shqipëri)
mjaft.org

Aplikoni per Euroudhetim 2017

01/06/2017

Projekti “Euroudhëtim” mundeson udhetimin e 11 studenteve nga Shqiperia për te vizituar brenda 30 ditëve këdo qytet apo kryeqytet ne europen e bashkuar. Ceremonia e hapjes organizohet cdo vit në kryeqytetin europian Berlinin, mundësuar nga Fondacioni Robert Bosch dhe në bashkëpunim me Balkan Trust for Democracy.

Nese jeni studente ne universitet atehere aplikoni. Mund te vizitoni faqen www.euroudhetim.org ose te na shkruani ne adresen info@mjaft.org

Bashkangjitur jane dokumentat sqarues per aplikim.

Aplikoni per Intership prane Levizes Mjaft!

Nese deshironi te angazhoheni dhe te sillni nje ndryshim ne te ardhmen tuaj dhe ne te ardhmen e vendit tone, atehere perfshihuni ne aktivitetet e Levizjes Mjaft!

Per me teper informacion klikoni ketu

Kontaktoni

Disa nga projektet tona