Njoftime

21/11/2022

Shqipëria konsiderohet në raportet e ndërkombëtarëve si një vend me nivel të lartë korrupsioni dhe ndërhyrje të grupeve të caktuara të biznesit në vendimmarrje. Kjo është arsyeja kryesore që shumica e projekteve madhore për vendin, me shuma të konsiderueshme financimi kundërshtohen ashpër nga...

07/11/2022

Kur flitet për buxhetin, veçanërisht atë të pushtetit vendor, jo gjithmonë është e lehtë të kuptohet. Sidomos për qytetarët e thjeshtë, që nuk janë të pajisur me nocionet dhe parimet ekonomike. Është detyra e bashkive që buxhetin ta bëjnë të kuptueshëm për qytetarët e tyre, që ta ndajnë atë me...

04/11/2022

Buxheti vjetor konsiderohet si drafti më i rëndësishëm i financave publike. Kjo qoftë për qeverinë qendrore, ashtu edhe për bashkitë. Është dokumenti, ku pasqyrohen politikat për mbledhjen e të ardhurave, ose e thënë ndryshe, sa taksa, tatime e tarifa do të paguajnë qytetarët dhe politikave të...

23/09/2022

Buxhetimi gjinor, bashkitë as informacion në web-et e tyre për këtë detyrim ligjor

Gati çdo ditë në media shfaqen ngjarje të dhunës në familje, ku viktimat në thuajse 100% të rasteve janë gra dhe vajza. Histori të dhimbshme dhe që ndodhin jo vetëm në fshatra të thellë...

29/07/2022

Kanë format dhe ngjyra të njëjta, por dhe një mangësi të përbashkët: si qytetar i thjeshtë nuk mund të informohesh lidhur me proceset gjyqësore dhe vendimet e gjyqësorit për çështje që kanë interes publik, si rastet e korrupsionit. Bëhet fjalë për...

25/07/2022

Elisabeta Katiaj ka një prej zyrave kryesore të kontabilitetit në Tiranë. Ajo mban bilancet dhe pasqyrat financiare të disa prej kompanive të mëdha vendase dhe të huaja. Që prej të shtunës së kaluar, thuajse asnjë shërbim për bizneset nuk bëhet online. Kjo për shkak të një sulmi kibernetik, që...

15/07/2022

Në kulmin e debatit për mjedisin dhe ndotjen, kërkova të di sesa ton mbetje u menaxhuan për vitin 2021 nga bashkitë. Kërkimi im si gazetare, por edhe si qytetare që është e interesuar për këtë informacion, nisi nga faqet zyrtare në internet të 61 bashkive. Me formate dhe ngjyra të ndryshme, ku...

12/07/2022

Një investitor, vendas apo i huaj, i interesuar për një sektor të caktuar në Shqipëri, sot e ka shumë të vështirë për të gjetur informacion, për të pasur një analizë mbi situatën në këtë treg, numrin e kompanive ekzsituese, shërbimet që ofrohen, taksat dhe tatimet që duhen paguar, shërbimet që...

15/04/2022

Më datë 14 prill 2022, përfaqësuese të Lëvizjes MJAFT realizuan takimin konsultativ me zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Qëllimi i takimit ishte paraqitja e sfidave të përballura nga faza e monitorimit të hapjes institucionale të...

18/02/2022

Më 22 dhjetor 2021, Eni Qirjako nuk klikoi mbi databazë nga kurioziteti për pagat.

Specialistja e IT-së pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve u shqetësua, kur një dokument me listë-pagesat e mbi 637 mijë qytetarëve nisi të qarkullonte masivisht në telefonat e shqiptarëve.

...

26/10/2021

Kur skanon një dokument në format digjital, kemi të bëjmë me një bisedë = digjitizim.
Kur përfshin të dhëna të mbledhura, duke përdorur mekanizma online për t'i analizuar, dhe formon vendime, kemi të bëjmë me një proces =...

25/10/2021

Pjesën më të madhe të shërbimeve, faturave apo certifikatave që të duhen në përditshmërinë tënde, ti sot nuk e merr dot fizikisht, por duhet të futesh online në portalin shtetëror e-Albania. Ti duhet të lesh aty të dhënat e tua personale, si: emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, e-mailin dhe...

30/12/2020

Edhe pse Shqipëria është ndër vendet më nivelin më të lartë të digjitalizimit të shërbimeve publike në rajon, bazuar në raportin e fundit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) "Government at a Glance - Western Balkans" dhe raportin e Komisionit Europian...

28/12/2020

Interneti përdoret masivisht sot në Shqipëri, aq sa është çudi nëse një një bar kafe apo restorant të mos kesh wi-fi. E njëjta gjë ndodh edhe me një numër të madh banesash, të cilat janë të pajisura me këtë shërbim. Madje, interneti është shndërruar në pak vite edhe në shërbimin dominant të...

17/08/2020

ICEDA ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen për Aplikime, e cila do të ofrojë mbështetje për OShC-të, me qëllim promovimin e agjendës digjitale. Kjo thirrje vjen në kuadër të ciklit të parë të skemave të granteve, për grante të vogla LOT 1Dhënia e nën...

07/08/2020

Rrjeti për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA publikon:

NJOFTIM!

THIRRJE PËR APLIKIME

ICEDA ka kënaqësinë të ...

05/12/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit sjell një qeverisje më demokratike, MJAFT! e ka ngritur...

19/07/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit...

13/04/2018

Grantet për zbatimin e projekteve 6-mujore u janë akorduar 10 (dhjetë) organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet: Maqedonia, Serbia, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Bosnje dhe Hercegovina, të cilat do të adresojnë çështjet urgjente lokale dhe kombëtare për periudhën në vijim, me...

10/01/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë...

05/01/2018

ACTION SEE – Accountability, Technology and Institutional Openness Network in SEE shpall:

Kërkesë për aplikime

...
26/09/2017

Grantet për zbatimin e projekteve gjashtë mujore janë fituar prej 18 organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet e rajonit: Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Kosova, Mali i Zi dhe Bosnje & Hercegovina, të cilat do të adresojnë çështjet më urgjente lokale dhe kombëtare gjatë periudhës në...

30/08/2017

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit sjell një qeverisje...

01/06/2017

PMA (Platforma Multimediale e Aktivizmit) është nisma e Lëvizjes MJAFT!, e mbështetur nga Lëviz Albania, (dhe e financuar nga Ambasada Zviceriane) në Shqipëri. Kjo nismë u mundëson të rinjve kurse të specializuara në multimedia si dhe infrastrukturën e nevojshme për të shprehur opinionet dhe...

31/05/2017

"Për herë të parë dëgjova për projektin "Unë votoj" kur Mjaft deklaroi se aplikimet ishin të hapura për një internship për sesionin e ri parlamentar pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Edhe pse fillimisht isha pak skeptike mbi natyrën e projektit, tani pranoj plotësisht se...

31/05/2017

"Përfshirja në projektin “Unë Votoj” është padyshim një nga eksperiencat me interesante që kam marrë. Nëse në shumicën e rasteve ndodh t'i hysh një internship-i me pritshmëri të larta dhe më pas t'i ulësh nga pak me kalimin e kohës, në këtë rast ndodhi krejtësisht e kundërta: çdo ditë e më...

30/03/2017

Më 30 Mars 2017, Lëvizja Mjaft! prezantoi raportin e studimit “Qeverisja e hapur e institucioneve të pushtetit ekzekutiv në rajon dhe në Shqipëri” në kuadër të projektit ACTION SEE (Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East European region). Projekti...

01/12/2016

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore shpall:

 

Kërkesë për aplikime...

11/07/2016

 

Lëvizja MJAFT! në bashkëpunim me Balkan Trust for Democracy dhe mbeshtetje te Fondacionit Rorbet Bosch organizon lancimin për projektin “UDHËTIM NË EVROPË ” për studentët...

06/06/2016

Freedom of Information është një iniciativë e Lëvizjes MJAFT!, mundesuar nga Ambasada Amerikane ne Shqiperi, si një vazhdimësi e përpjekjeve të saj të hershme për të bërë qasjen...