Digjitizim, digjitalizim, transformim digjital

26/10/2021

Kur skanon një dokument në format digjital, kemi të bëjmë me një bisedë = digjitizim.
Kur përfshin të dhëna të mbledhura, duke përdorur mekanizma online për t'i analizuar, dhe formon vendime, kemi të bëjmë me një proces = digjitalizim.
Kur teknologjinë e bën pjesë të jetës së përditshme dhe e përdor atë në mënyrë të zgjuar, kemi të bëjmë me transformim = transformim digjital.

 

Ky vizualizim është në kuadër të projektin "Increasing Civic Engagement in Digital Agenda - ICEDA", i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian. 

Ky vizualizim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e partnerëve të ICEDA dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian.