Studimi mbi korrupsionin ne arsimin e larte

Iniciativa studentore kunder korrupsionit ne universitetet publike ka për synim ndërgjegjësimin e studentëve dhe inkurajimin e tyre për të kundërshtuar dhe për të bërë të njohura rastet korruptive në arsimin publik shqiptar. Studimi prek pikerisht nivelin e korrupsionit ne arsimin publik shqiptar.