Raporte

Qeverisja e hapur e pushtetit gjyqësor në rajon dhe në Shqipëri

Në 2016...

Qeverisja e hapur e Parlamentit në rajon dhe në Shqipëri

Në bashkëpunim...

Qeverisja e hapur e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri dhe në rajon...

Qeverisja e hapur e institucioneve të pushtetit ekzekutiv në Shqipëri dhe në rajon...

Udhëzues mbi Mirëqeverisjen e Institucioneve Shtetërore në Republikën e Shqipërisë është...

Në bashkëpunim me partnerët e rrjetit rajonal ACTION SEE, Lëvizja MJAFT! ka përgatitur analizën...

Në bashkëpunim me partnerët e rrjetit rajonal ACTION SEE, Lëvizja MJAFT! ka përgatitur analizën...

Në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i NGO-ve “Action SEE“, Lëvizja MJAFT! përgatiti...